Puur Wonen

Puur Wonen

Een goede woning heeft twee kwaliteiten: tevreden bewoners en een optimaal rendement. Daarom stellen wij bewoners voorop én leveren wij duurzame en betaalbare woningen.

Puur Wonen richt zich op stedenbouwkundige vraagstukken die er spelen in vele dorpen en steden in Friesland, Groningen en Drenthe. Nieuwbouw en herbestemming van bestaande panden en locaties. In overleg met alle belanghebbenden komen wij tot een passende oplossing. Wanneer er binnen de plannen ruimte is voor seriematige woningbouw pakken wij dat graag op samen met onze ontwikkelende partners.

Duurzaam
Duurzaamheid is onze norm. Dat betekent dat alle woningen van Puur Wonen uiteraard gasloos zijn. Maar ook dat we woningen realiseren met een EPC-waarde van nul of zelfs met Nul-op-de-Meter. Dit kan voor de uiteindelijke kopers ook als groeimodel gelden. Het bouwkundige casco zal erop voorbereid zijn. De woning zal dus altijd zijn waarde houden omdat hij zonder bouwkundige ingrepen op het gewenste niveau gebracht kan worden.

Architectuur
Puur Wonen staat pal naast Architecten Bureau Puur. Wij benaderen architectuur vanuit een ‘puur’ standpunt. Puur in vormgeving, materiaalgebruik en detail. ‘Puurheid’ is de drijfveer achter alle ontwerpen. Onze architectuur houdt terdege rekening met de financiële uitgangspunten die elk uniek project met zich mee brengt. Dit maakt Puur Wonen ook uitermate geschikt als partner van ontwikkelaars, woningbouwvereniging, ontwikkelende aannemer, aannemer, overheden en vormen van collectief particulier opdrachtgeverschap.