Projecten

12 Halfvrijstaande woningen Romryk Stiens

12 Halfvrijstaande woningen Nooitgedacht
8 Levensloopbestendige patiowoningen Broeksterwoude
Vrijstaande Levensloopbestendige woning Type “Tjitte”
8 Halfvrijstaande woningen Hallum
Levensloopbestendige woning Type “Symen”
18 Halfvrijstaande woningen Steenwijk en Heerenveen
Woningen Blitsaerd Leeuwarden
4 Halfvrijstaande woningen Gorredijk