Schansweg 4, 9247 SE URETERP Telefoon: 0641 142 426

Particulier


Vrijstaande Woning It Grien Leeuwarden
Vrijstaande Woning Steenslan Stiens
Vrijstaande Woning Wiarda Leeuwarden
Vrijstaande woning Blitsaerd Leeuwarden
Vrijstaande woning Berlikum
Vrijstaande woning Steenslan Stiens
Vrijstaande woning Steenslan Stiens
Vrijstaande woning Dokkum
Vrijstaande woning Wiarda Leeuwarden